BRANCHESPECIFIEKE SOFTWARE VOOR DE ZORG

U wilt sneller, eenvoudiger en goedkoper administreren. Privacygevoelige informatie van uw cliënten veilig vastleggen, verwerken en uitwisselen. Hoogwaardige dienstverlening bieden, die eraan bijdraagt dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Zodat u zich voor de volle 100% kunt richten op de inhoud en organisatie van de zorg en het belang van uw cliënt centraal kunt stellen. Abecon Zorg maakt dit mogelijk.

Abecon Zorg is speciaal ontwikkeld voor hulpmiddelenverstrekkers, revalidatietechnische bedrijven, leveranciers van geneesmiddelen, (ziekenhuis)apotheken, medische speciaalzaken en orthopedische bedrijven. Deze op Microsoft Dynamics 365 gebaseerde oplossing verhoogt de productiviteit door informatiestromen samen te brengen. Het resultaat is een integraal platform dat de financiële, administratieve, zorg- en logistieke processen optimaal op elkaar afstemt. Waarbij u er bovendien op kunt vertrouwen dat uw software vooroploopt in technologische ontwikkelingen én soepel meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgbranche.

SOFTWARE VOOR DE ZORG

U wilt sneller, eenvoudiger en goedkoper administreren. Privacygevoelige informatie van uw cliënten veilig vastleggen, verwerken en uitwisselen. Hoogwaardige dienstverlening bieden, die eraan bijdraagt dat de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Zodat u zich voor de volle 100% kunt richten op de inhoud en organisatie van de zorg en het belang van uw cliënt centraal kunt stellen. Abecon Zorg maakt dit mogelijk.

Abecon Zorg is speciaal ontwikkeld voor hulpmiddelenverstrekkers, revalidatietechnische bedrijven, leveranciers van geneesmiddelen, (ziekenhuis)apotheken, medische speciaalzaken en orthopedische bedrijven. Deze op Microsoft Dynamics 365 gebaseerde oplossing verhoogt de productiviteit door informatiestromen samen te brengen. Het resultaat is een integraal platform dat de financiële, administratieve, zorg- en logistieke processen optimaal op elkaar afstemt. Waarbij u er bovendien op kunt vertrouwen dat uw software vooroploopt in technologische ontwikkelingen én soepel meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgbranche.

BINNEN WELK SEGMENT BENT U WERKZAAM?

HULPMIDDELEN VERSTREKKERS

Vanuit uw cliënt- en vakkennis biedt u oplossingen en service die de vrijheid en onafhankelijkheid van de gebruikers van (mobiliteits-)hulpmiddelen zo goed mogelijk waarborgen.

HULPMIDDELENVERSTREKKERS

LEVERANCIERS VAN GENEESMIDDELEN

De maatschappij vraagt om betaalbare en kwalitatief hoogstaande farmaceutische patiëntenzorg. Tegelijkertijd zorgen de marktwerking en het preferentiebeleid voor extra druk op de omzet en marges van de geneesmiddelenleveranciers.

LEVERANCIERS VAN GENEESMIDDELEN

MEDISCHE SPECIAALZAKEN

Medische speciaalzaken vormen een essentiële schakel in de zorgketen door cliënten te voorzien van de juiste benodigdheden voor diabetes, incontinentie, stoma- en wondverzorging en bijvoorbeeld tracheacanules.

MEDISCHE SPECIAALZAKEN

ORTHOPEDISCHE BEDRIJVEN

Confectie en maatwerk combineren met klantgerichtheid en doelmatigheid. Dat is een belangrijke uitdaging voor orthopedische instrument- en schoenmakerijen en leveranciers van lichaamsgebonden hulpmiddelen.

ORTHOPEDISCHE BEDRIJVEN

WELKE ROL VERVULT U?

Ik-ben-een-zorgprofessional

Ontdek-de-werkplaats-van-een-zorgprofessional


IK BEN EEN ZORGPROFESSIONAL

IK BEN EEN

MANAGER


IK BEN EEN

SUPPORTMEDEWERKER

IK BEN EEN

ZORGPROFESSIONAL

IK BEN EEN

MANAGER


IK BEN EEN

SUPPORTMEDEWERKER

IS DEZE DIGITALE WERKPLEK IETS VOOR U?

Ontdek het met een muisbeweging!
Bekijk wat Abecon Zorg voor u kan betekenen.

WIE GINGEN U VOOR?

“EEN STABIELE BASIS VAN ONZE COMPLETE BEDRIJFSVOERING.”

“Met Abecon Medische Hulpmiddelen beschikken we over een stabiele basis van onze complete bedrijfsvoering.”

Geert Dantuma Dantuma Medische Speciaalzaken

“SOEPEL MEEBEWEGEN MET DE MARKTONTWIKKELINGEN”

“Onze sterke IT-basis stelt ons in staat om soepel mee te bewegen met de marktontwikkelingen en voorschriften van zorgverzekeraars. Zo kunnen we slagvaardig invulling geven aan onze ambitie.”

Fokke Boomsma Financieel Directeur – OIM Orthopedie

Upgrade Factory