Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte onlangs bekend dat alle medische hulpmiddelen een eenduidige codering krijgen. Hierdoor is elektronisch scannen mogelijk en is altijd helder bij welke patiënt welk hulpmiddel is gebruikt. Ook is een hulpmiddel op alle relevante momenten identificeerbaar en traceerbaar. Goed voor de patiëntveiligheid en de efficiëntie!

Momenteel gebeurt het nog dat op een medisch hulpmiddel geen gestandaardiseerde code of helemaal geen code staat. Het komt ook voor dat er meerdere coderingen op staan. Vandaar dat op verzoek en onder regie van het ministerie van VWS deze afspraken tot stand zijn gebracht, vooruitlopend op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. Minister Schippers: “Ik ben blij dat het partijen gelukt is goede afspraken te maken. Dat is goed voor de patiënt en veiligheid in de zorg in Nederland.”

KETENBREED AKKOORD

De hele zorgketen is bij de afspraken betrokken: van productie tot gebruik bij de patiënt. Zowel de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (Nfu) en Zelfstandige klinieken Nederland (ZKN) hebben de afspraken ondertekend. Ook de Federatie van Technologiebranches (FHI), de Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en belangenorganisatie Nefemed van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen hebben getekend.

GEFASEERDE INVOERING

De eenduidige codering wordt gefaseerd ingevoerd, met als uitgangspunt de lijst van implantaten van het Landelijk Implantaten Register (LIR). De ingangsdatum is 1 juli 2018, daarna wordt de lijst vanaf september 2018 verder uitgebreid. In de toekomst is de eenduidige codering dus voor alle medische hulpmiddelen nodig, ongeacht waar de patiënt zich bevindt. Het afsprakendocument met praktijkvoorbeelden wordt gepubliceerd op vmszorg.nl. Hier zijn tevens handige hulpmiddelen beschikbaar zoals een implementatieplan, praktijkvoorbeelden, tips voor de invoering en informatie over valkuilen en investeringen.