Vanaf 25 mei 2018 heeft iedereen het recht op toegang tot de over hem of haar verzamelde persoonsgegevens. Als we naar zorggegevens kijken, gaat het om een veelheid van zorgverleners die deze toegang moeten verlenen. Zorgverleners die data op meerdere manieren en in meerdere bronnen opslaan. Daardoor is het voor een individu bijna onmogelijk om volledig inzicht in de relevante gegevens te krijgen.

Het programma MedMij heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil zijn of haar gezondheidsgegevens uit allerlei bronnen kan verzamelen en gebruiken. Ofwel: alle gezondheidsgegevens samenbrengen in één veilige en gebruiksvriendelijke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Om de toegankelijkheid en veiligheid van de data-uitwisseling te waarborgen biedt MedMij zowel informatiestandaarden als juridische richtlijnen.

Abecon heeft ruime ervaring in het veilig ontsluiten van persoonsgegevens voor de cliënten (c.q. patiënten) van haar klanten. Vanzelfsprekend volgen we de ontwikkelingen rond MedMij op de voet en nemen we deel aan bijeenkomsten. Hierbij is het van belang dat ook andere productgroepen zoals mobiliteitshulpmiddelen deel uitmaken van de Basisgegevensset Zorg. Extra aandachtspunt is de datum waarop dit beschikbaar is, voor of na mei 2018. Eén van uw branchegenoten gaat dit onder de aandacht bij MedMij brengen. Door met uw organisatie hetzelfde te doen, kunt u bijdragen aan deze landelijke geldende standaard. Wij vertellen u hier graag meer over en blijven u op de hoogte houden van de voortgang. Ook kunt u de ontwikkelingen rond dit initiatief volgen via www.MedMij.nl.