PROTOCOLLEN

PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS VOLGENS DE GELDENDE WEG- EN REGELGEVING

PROTOCOLLEN

Binnen de zorgmarkt neemt het gebruik van protocollen toe, teneinde meer structuur aan te brengen in de te bieden oplossing aan cliënten. Tevens is dit in toenemende mate noodzakelijk voor een onderbouwing richting zorgverzekeraar. Deze protocollen worden doorgaans ingevuld door medewerkers die niet in de backoffice werken of een kantoorfunctie hebben.

Abecon heeft in haar zorgoplossing diverse mogelijkheden om protocollen in te voeren en vast te leggen. Ter onderstreping van de consistentie binnen de Abecon-zorgoplossing, wordt hierbij gebruik gemaakt van de bedrijfsregels, gegevens en autorisaties binnen Microsoft Dynamics en de Abecon Zorg add-on.

Deze oplossing biedt de, veelal mobiele, gebruiker de mogelijkheid om op een efficiënte wijze het protocol te doorlopen. Hierbij worden alleen die velden getoond die relevant zijn op basis van bijvoorbeeld eerder ingevulde waarden. Het resultaat is een goede dossiervorming, inclusief bijbehorende -gescande- documenten  en een opdracht voor de backoffice voor de verdere logistieke en financiële afhandeling. De privacygevoelige gegevens kunnen daarbij volgens de geldende wet- en regelgeving worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt. 

Onderstaand een limitatieve en geanonimiseerde voorbeeld van orthopedische kousen. De gerealiseerde oplossingen kennen meerdere producten zoals voorschrijven medicatie, stomazorg en indicatiestelling voor uitleen van hulpmiddelen: