LEVERANCIERS GENEESMIDDELEN

BETAALBARE EN KWALITATIEF HOOGSTAANDE FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG

LEVERANCIER GENEES-
MIDDELEN

BETAALBARE EN KWALITATIEF HOOGSTAANDE FARMACEUTISCHE PATIËNTENZORG

De maatschappij vraagt om betaalbare en kwalitatief hoogstaande farmaceutische patiëntenzorg. Tegelijkertijd zorgen de marktwerking en het preferentiebeleid voor extra druk op de omzet en marges van de geneesmiddelenleveranciers. Om zo efficiënt mogelijk te werken, dient u snel over de juiste informatie te kunnen beschikken. Abecon Zorg maakt dit mogelijk, met een integrale automatiseringsoplossing die geheel is toegespitst op de behoeften van uw branche en bedrijfsprocessen.

AANSLUITING OP APOTHEKEN

Branchespecifieke elementen zijn bijvoorbeeld de functies voor orderpicken op batchnummer (ook voor voorkeursbatches) en het hanteren van het FEFO-principe: first expiry date, first out. Ook tracking & tracing en recalls worden vergemakkelijkt. Veel kortings- en prijsstructuren worden ondersteund, evenals assortimenten per klant(groep), direct shipments, ordertoezegging (CTP/ATP) en raamcontracten. Er zijn voorzieningen voor urenverantwoording en het bijhouden van conditioneringsstuklijsten voor eigen productie of uitbesteding aan derden. De oplossing is ook te gebruiken voor meerdere locaties. Ook is voorzien in een koppeling met de Z-Index.

geneesmiddelen

BEWEZEN KWALITEIT

Abecon Zorg helpt geneesmiddelenleveranciers om de productiviteit te verhogen door informatiestromen samen te brengen en de bedrijfsprocessen integraal te automatiseren. Alle activiteiten worden ondersteund met in de praktijk bewezen standaardfunctionaliteit. Zo kunt u de in- en verkoop-, bevoorradings- en logistieke processen optimaal op elkaar afstemmen. U beschikt direct over eenduidige, actuele en betrouwbare informatie. En kunt ook in de toekomst in optimale farmacotherapie voorzien op basis van een in alle opzichten efficiënte en transparante bedrijfsvoering.

 

ENKELE VOORDELEN

  • Aantoonbaar voldoen aan Good Distribution Practices (GDP)
  • Ondersteuning van de relaties met inkopers, voorschrijvers, verzekeraars en zorginstellingen
  • Koppeling met Z-Index
  • Betrouwbare (management)informatie voor betere beslissingen
  • Directe integratie met de Microsoft Office-oplossingen zoals Outlook, Excel en Word en met Microsoft SharePoint