ORTHOPEDISCHE BEDRIJVEN

ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

BEDRIJVEN IN DE ORTHOPEDIE

ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

Confectie en maatwerk combineren met klantgerichtheid en doelmatigheid. Dat is een belangrijke uitdaging voor orthopedische instrument- en schoenmakerijen en leveranciers van lichaamsgebonden hulpmiddelen en therapeutische elastische kousen. Door de bedrijfsprocessen en informatiestromen in één systeem te integreren, kunt u activiteiten efficiënter, sneller en transparanter uitvoeren. U werkt niet alleen productiever, maar ook veel prettiger.

INTEGRALE ONDERSTEUNING VAN DE BEDRIJFSVOERING

Betrouwbare registratie van persoonlijke gegevens. Planningen beheersen, en snel en discreet leveren. Met Abecon Zorg is het allemaal mogelijk. De oplossing ondersteunt al uw bedrijfsprocessen: van klantcontacten, zorgdossier en orderverwerking tot declaratieafhandeling. Dit biedt veel voordelen. Meer tijd voor de klanten bijvoorbeeld. En beter voldoen aan de Zorgverzekeringswet.

KLANTEN ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING BIEDEN

Met Abecon Zorg kunt u uw cliënten altijd een passende oplossing bieden. Want de software stroomlijnt alle processen rond aanvraag, machtiging, levering en declaratie. De oplossing voorziet bijvoorbeeld ook in automatische controle van patiëntgegevens en het verzekeringsrecht via VECOZO. En in veel waardevolle functies voor het inkopen, aanmeten, passen en (her)verstrekken van orthesen, prothesen, orthopedische schoenen en therapeutische elastische kousen.

KLANTENDASHBOARD EN AGENDABEHEER

Welke afspraken zijn met de cliënt gemaakt en welke leveringen voorheen plaatsgevonden? Is er een geldige machtiging van de verzekeraar en zijn hier voorwaarden aan verbonden? Kan de verzekerde aanspraak maken op vergoeding van een reservehulpmiddel? Is een eigen bijdrage verschuldigd? Op al deze vragen heeft u snel een helder antwoord. Zo kunnen uw medewerkers uiterst klantvriendelijk te werk gaan.

ENKELE VOORDELEN

  • Vermindering administratieve lastendruk
  • Optimale aansturing van de dagelijkse werkprocessen
  • Actuele management- en stuurinformatie
  • Stroomlijning machtiging- en declaratieprocessen
  • Inzichtelijke verantwoording van gemaakte keuzes en transparante prijs-prestatieverhoudingen